В Україні затвердили державний стандарт соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю
Міністерство соціальної політики України наказом №119-Н від 05 квітня 2023 року затвердило Державний стандарт соціальної послуги денного догляду дітей з інвалідністю. Визначено зміст, обсяг, умови та порядок надання зазначеної соціальної послуги, показники її якості для надавачів усіх форм власності.

Соціальна послуга спрямована на забезпечення дітей віком від 3 до 18 років з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами без встановлення інвалідності, комплексом заходів за місцем їхнього проживання, покликаного створити умови для забезпечення життєдіяльності дитини та формування у неї практичних навичок, які дозволять розвинути самостійність, покращити якість життя та сприятимуть включенню в життя громади.

Послуга належить до базових соціальних послуг. Її розвиток в територіальних громадах допоможе:
1. Максимально наблизити послугу до місця проживання сімей, які мають дітей з інвалідністю / тяжкими обмеженнями життєдіяльності;
2. Розвинути в дітей необхідні життєві та соціальні навички для інтеграції в культурне та громадське життя, зменшити їхню залежність від допомоги та постійного супроводу;
3. Професійно підтримати батьків, надавши їм можливість працювати та самореалізовуватись;
4. Попередити влаштування дітей до закладів з цілодобовим перебуванням та захистити право дитини на зростання в сім’ї.
Ця послуга буде найбільш актуальною для дітей, які потребують інтенсивного догляду і супроводу. Поряд з цим важливо задовольняти потребу у забезпеченні доступу дітей з інвалідністю до інклюзивної освіти.

Ключові принципи, якими керуватимуться при наданні послуги:
- доступність та відкритість
- визнання гідності, повага та недискримінація
- індивідуальний підхід
- законність та безпека отримувачів соціальних послуг.
- право на приватність та конфіденційність інформації.

Більше про стандарти та чому це важливо дивіться за посиланням на Youtube.